Het Autorisatie Analyse Dashboard (AAD) maakt inrichting HiX voor Horizontaal Toezicht inzichtelijk.

Horizontaal toezicht is de samenwerking tussen verzekeraars en zorgverleners om vooraf de rechtmatigheid van de declaraties te toetsen. Het doel is dat de administratieve last van het achteraf verantwoorden verminderd wordt.

Een groot deel van de ziekenhuizen hebben de implementatie doorlopen en bevinden zich in de jaarlijks verantwoordingsfase. Een fase waar naast verantwoording ook ruimte en aandacht is voor optimalisatie en continue verbetering. Hierbij vormt de complexiteit van het EPD, in dit geval was het HiX van Chipsoft, een belemmering.

Vragen over de autorisatie en toegang tot de verschillende functies in het EPD konden door de Zorgadministratie moeilijk beantwoord worden. ‘Te complex’, was hun reactie. Echter toen deze vraag aan de Functionaris Gegevensbescherming werd gesteld, kon deze met behulp van het Autorisatie Analyse Dashboard (AAD) elke vraag over de vertaling van het beleid naar de inrichting in HiX beantwoorden. Ook kon makkelijk aangetoond worden dat bij wijziging van functie/ afdeling de autorisaties worden aangepast en dat bij beëindiging van het dienstverband de autorisatie worden ingetrokken.

De opbouw van de AAD en in het verlengde hiervan de HIM (HiX Inzage Monitor), maakt dat deze opzet met een beperkte aanpassing toegepast kan worden op bijvoorbeeld controle op mutaties van artsentabellen en opnametabellen. In dit specifieke geval om vast te stellen dat tariefwijzigingen door geautoriseerde medewerkers worden doorgevoerd. De data wordt direct ontsloten uit HiX, bouwt historie op en zonder extra verdere inspanning heeft het ziekenhuis zicht op hoe omgegaan wordt met mutaties op organisatie brede instellingen en stamtabellen.

De AAD & HIM zijn duidelijke voorbeelden van datagedreven werken waarbij we slim gebruik maken van de data om complexe materie toegankelijk te maken. Goed te ontdekken dat onze clinical apps ook in aanpalende ontwikkelingen als Horizontaal Toezicht hun meerwaarde laten zien. Voor ons een extra motivatie om samen met onze klanten op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden.

Meer weten, of wil je jouw ideeën hierover eens tegen ons aanhouden, stuur een bericht naar Bas@iconhc.nl.