Uitnodiging Round Table 16

“Datagedreven werken voor betere besluitvorming op de polikliniek”

In samenwerking met het
Medisch spectrum Twente en Franciscus Gasthuis & Vlietland

Hoe krijg je grip op de stroom van patiënten en het werk van je medewerkers? Vanuit onze ervaring organiseren we gezamenlijk met Medisch Spectrum Twente en Franciscus Gasthuis & Vlietland de Round Table ‘Datagedreven werken op de polikliniek’. Aan de hand van twee praktijkcasussen nemen we je mee in een interactieve middag. Met als doel je te inspireren je eigen processen te optimaliseren met behoud van autonomie en enthousiasme.

Door de vele registraties in het EPD beschikt een ziekenhuis over een schat aan stuur– en managementinformatie. Vergroten van de toegankelijkheid tot deze informatie vereen-voudigt de dagelijkse aansturing. Hoe kom je op de polikliniek beter in control en hoe beïnvloed je zelf de processen op de werkvloer?

In een middagsessie maak je kennis met het resultaat van de interactie van de samenwerking tussen het Medisch Spectrum Twente, Franciscus Gasthuis & Vlietland en iCON. We laten zien hoe je op basis van slimme dashboards (wij noemen dat Clinical apps) direct inzicht, en dus invloed, krijgt op de dagelijkse processen. De verbeterpunten worden snel inzichtelijk en het kort-cyclisch verbeteren kan van start.

Round Table

14 maart 2024

13:00 -16:30 uur


iCON healthcare,

Utrechtseweg 129, Zeist.

Ben je leidinggevende op de polikliniek, zorgmanager of capaciteitsmanager

meld je aan en stuur een bericht naar: roundtable@iconhc.nl

Het Medisch Spectrum Twente laat de Clinical app ‘Polikliniek’ zien, die bestaat uit vier onderdelen:

  • Productie & begroting, gebaseerd op de verrichtingenregistratie en de productiebegroting;
  • Historische bezetting (incl. No-shows en annuleringen), gebaseerd op de bezetting van de agenda;
  • Toegangstijden, met aansluiting van de periodieke publicatie bij de NZA, met een verdere verdieping naar verschillende afspraaktype;
  • Planning & instroom, met toekomstige bezetting, nog in te plannen Zorgdomein verwijzingen en wachtlijstregistraties.

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland introduceert ziekenhuisbreed het Medisch Service Platform (MSP).

Het Medisch Service Platform houdt zich onder andere bezig met het maken en wijzigen van afspraken voor patiënten, het uitvoeren van benodigde checks en het behandelen van patiëntvragen. Zij zullen toelichten hoe zij op basis van data de inzet en werkzaamheden van de medewerkers kunnen plannen, volgen en verbeteren.

De Clinical apps geven naast de ‘hoog over informatie’ die men al kende, juist de detailinformatie naar individuele poli of afspraak. Dit heeft waarde voor de dagelijkse besluitvorming en maakt directe interventies op de werkvloer mogelijk. Daarmee is deze Round Table met name interessant voor polikliniekmanagers, zorgmanagers en capaciteitsmangers.