“Plezier in ZorgICT is
de basis voor succes”

“Vanaf onze start in 2007 hebben wij ons gericht op de implementatie van ICT- oplossingen binnen het primaire proces van het ziekenhuis.” Zo vertellen Martin Alaerds en Henk Winter, beiden partner van iCON, enthousiast. “Onze visie is daarbij altijd dat de zorgverlener plezier moet beleven aan de nieuwe toepassing, want alleen dan wordt deze optimaal gebruikt”.


“Plezier in ZorgICT is
de basis voor succes”

“Vanaf onze start in 2007 hebben wij ons gericht op de implementatie van ICT- oplossingen binnen het primaire proces van het ziekenhuis.” Zo vertellen Martin Alaerds en Henk Winter, beiden partner van iCON, enthousiast. “Onze visie is daarbij altijd dat de zorgverlener plezier moet beleven aan nieuwe toepassing, want alleen dan wordt deze optimaal gebruikt”.

Gaandeweg hebben wij onze focus verlegd van het implementeren van EPD’s naar het optimaliseren van het gebruik en beheer. Daarbij benutten wij de grote hoeveelheid data die binnen het zorgproces in het EPD wordt vastgelegd. Met behulp van data-discovery geven wij proceseigenaren en zorgverleners een andere kijk op de zorg.

Van systeem, data tot informatie.

Hierdoor krijgen ze op een objectieve manier inzage in de kwaliteit van de procesgang en de geleverde zorg. Interventies om de kwaliteit te verbeteren en kosten te beheersen kunnen hierdoor veel gerichter worden ingezet.

Van informatie naar waarden.

Een belangrijk bijproduct van onze aanpak is dat er verbeteringen tussen inrichting en gebruik van het EPD aan het licht komen. Dit geeft minder correcties, een snellere afhandeling en een tevreden professional.

Van de waarden naar de Round Table en zo Shared Innovations.
0
Ziekenhuizen

Gaande hebben wij onze focus verlegd van het implementeren van EPD’s naar het optimaliseren van het gebruik en beheer. Daarbij benutten wij de grote hoeveelheid data dat binnen het zorgproces in het EPD wordt vastgelegd. Met behulp van data-discovery geven wij proceseigenaren en zorgverleners een andere kijk op de zorg.

Van systeem, data tot informatie.

Hierdoor krijgen ze op een objectieve manier inzage in de kwaliteit van de procesgang en de geleverde zorg. Interventies om de kwaliteit te verbeteren en kosten te beheersen kunnen hierdoor veel gerichter worden ingezet.

Van informatie naar waarden.

Een belangrijk bijproduct van onze aanpak is dat er verbeteringen tussen inrichting en gebruik van het EPD aan het licht komen. Dit geeft minder correcties, een snellere afhandeling en een tevreden professional.

Van de waarden naar de Round Table en zo Shared Innovations.
0
Ziekenhuizen

Meer over iCON, bekijk onze Infographic.

Infographic
Bekijk de iCON healthcare infographic.

Lees meer over onze projecten en laat je inspireren door onze infographic.

Inspiratie
Bekijk alle infographic