ZorgKPI overzicht2022-09-11T08:40:10+00:00

Tijd en ruimte om sturing te geven aan kwaliteit van zorg

Datagedreven zorgkwaliteit

Indicator life cycle

Indicator Management Systeem

Dashboards zorgkwaliteit

Platform ZorgKPI

Datagedreven zorgkwaliteit

Instanties betrokken bij de Nederlandse zorg hebben één gemeenschappelijke belang; de zorg betaalbaar, goed en toegankelijk houden. Inzicht in de kwaliteit van de zorg speelt hierbinnen een cruciale rol. Internationaal gezien behoort de Nederlandse zorg bij de koplopers en staat bekend als ambitieus en datagedreven. Dit laatste doordat de ziekenhuizen enorm veel data verzamelen. Data die met de juiste aanpak automatisch ontsloten en beschikbaar gesteld kan worden.

Informatie over de kwaliteit wordt vooral gebruikt voor verantwoording aan de buitenwereld en nog te weinig gebruikt om te verbeteren. Transparantie van de kwaliteit van zorg leidt ertoe dat de zorg zich verbetert. De beschikbaarheid van heldere en duidelijke kwaliteitsinformatie stelt de zorgverlener in staat hierover de regie te nemen.

 • Transparantie over de kwaliteit van de zorg leidt ertoe dat de zorg zich verbetert.

 • De beschikbaarheid van heldere en duidelijke kwaliteitsinformatie stelt de zorgverlener in staat hierover de regie te nemen.

 • Gezamenlijk nieuwe toepassingen ontwikkelen geeft inspiratie en leidt tot een rijker product tegen lagere kosten.

 • Kwaliteitsverbetering in de zorg moet van binnenuit komen. Dit wordt gefaciliteerd door proceseigenaren (vrijwel) continu en op een toegankelijke manier uit te dagen met hun data aan de slag te gaan.

Indicator lifecycle

 

De Indicator Lifecycle beschrijft de stappen in het bestaan van een indicator; van het vaststellen van de definitie tot de bouw, het valideren, het (herhaaldelijk) gebruik en tenslotte het herdefiniëren c.q. uitfaseren van de indicator. Sturen op én verbeteren van zorg, moet de tijd en ruimte krijgen die het verdient. Automatiseren waar het kan en met elkaar kennis en ervaring delen levert tijdswinst op. Tijd die daadwerkelijk besteedt kan worden aan het sturen op kwaliteit.

Indicator Management Systeem

 

Het IMS automatiseert de ontsluiting van de data uit de bronsystemen en de dagelijkse rapportage van de indicatoren. Alle metagegevens over de indicatoren en alle communicatie over de indicatoren, inclusief testrapporten etc. wordt bijgehouden waardoor iedereen beschikt over dezelfde indicatordefinitie.

Indicatoren veranderen door de jaren heen. Om ook over de jaren heen transparant te kunnen zijn, houdt het IMS rekening met verschillende definities die in de loop van de tijd voor dezelfde indicator zijn gebruikt.

 • Semantische laag (dataplatform)

 • Visualisatietool (Qlik Sense, PowerBI)

 • ZorgKPI platform (gezamenlijke Indicatorbibliotheek)

Dashboards

‘Meten is weten’ is de aloude uitspraak, maar met alleen meten ben je er nog niet. Om van meetgegevens (data) naar inzichten te komen, is het van belang om de data op dusdanige wijze te presenteren dat deze op begrijpelijke wijze, op de juiste plaats, de juiste tijd en voor de juiste persoon beschikbaar is. Met de juiste persoon, wordt de persoon bedoeld die invloed heeft op de uitkomsten van het betreffende proces.

Het aanleveren van kwaliteitsindicatoren aan externe instanties levert natuurlijk nog geen directe kwaliteitswinst op, slechts transparantere zorg. Kwaliteitsverbetering in de zorg zal van binnenuit moeten komen, door proceseigenaren die niet slechts eens per jaar inzage hebben in de stand van zaken, maar (vrijwel) continu en het liefst op een interactieve manier.

 

Het dataverwerkingsproces dat leidt tot betekenisvolle kwaliteitsdashboards zal dan volledig geautomatiseerd moeten zijn. Automatiseren heeft de volgende voordelen:

 • Het zorgt voor een gestructureerd, gecontroleerd en herhaalbaar proces.

 • De inspanning om het proces te automatiseren betaalt zich terug over toekomstige jaren.

 • De indicatoren zijn (vrijwel) realtime beschikbaar, waardoor reeds gedurende het jaar bijgestuurd kan worden mochten de resultaten onder de norm vallen.

Platform ZorgKPI

Het platform ZorgKPI is tot stand gekomen met het idee de administratieve lasten rondom de Indicator Lifecycle te verminderen en de intermurale samenwerking te stimuleren. Het platform ZorgKPI maakt onderdeel uit van het door iCON ontworpen Indicator Management Systeem (IMS).

Het platform ZorgKPI is een op MS Teams gebaseerde omgeving en heeft het volgende te bieden:

 • Het centraal ontwikkelen van indicatordefinities en validatietemplates voor decentraal gebruik.

 • Het terugdringen van administratieve lasten doordat metagegevens van indicatoren centraal beheerd worden.

 • Het stimuleren van de intermurale samenwerking door uitgebreide communicatiemogelijkheden en delen van bestanden.

 • Het bieden van een beproefde werkwijze voor de realisatie van kwalitatief hoogwaardige indicatoren.

Leden van het platform worden uitgenodigd voor de Round Tables over ZorgKPI’s waarin onder andere praktijkcasussen aan bod komen van organisaties die de PDCA-cyclus hebben doorlopen en de resultaten hiervan willen delen. Doordat de deelnemers gebruik maken van dezelfde indicatordefinities kan er daadwerkelijk vergeleken worden tussen organisaties en is benchmarking mogelijk.

Samenvattend zorgt de geautomatiseerde extractie, periodieke verversing en interactieve publicatie van de indicatoren op het juiste niveau in de organisatie voor een klimaat waarin de verbetercyclus optimaal gefaciliteerd wordt. Doordat de energie niet meer gaat zitten in het verzamelen en handmatig berekenen van de indicatoren kan de aandacht uitgaan naar het daadwerkelijk verbeteren van de gezondheidszorg en daar wordt iedereen beter van!

Berichten

Alle berichten
Ga naar de bovenkant