TERUG NAAR EXPERTISE

ProActief-beheer

ProActief-beheer zorgt ervoor dat dat functioneel beheerders niet overlopen met meldingen en wijzigingsverzoeken, dat zorgverleners altijd op adequate wijze worden ondersteund in hun informatievoorziening en dat de noodzakelijke innovaties gerealiseerd kunnen worden.

www.proactief-beheer.nl

Functioneel beheer is ervoor verantwoordelijk dat de informatievoorziening naar de zorg toe goed wordt geregeld. Door de digitale transformatie en de snelheid van de IT-ontwikkelingen vormen zij de belangrijke brugfunctie tussen IT en de Zorg.

Vanuit iCON geven we invulling aan de ontwikkeling van deze brugfunctie. Onder de noemer, “Naar ProActief-beheer”, ondersteunen we bij de invulling van het functioneel applicatie beheer, leiden beheerders op en helpen in de ontwikkeling naar een actieve en bruisende afdeling.

“Grip op incidenten en wijzigingen is een cruciaal vertrekpunt naar ProActief-beheer”.

Dit vraagt om een effectieve inrichting van het beheer en het vroegtijdig opsporen van inefficiënt en onjuist gebruik van de EPD’s.

Samen met de beheerders analyseren wij het gebruik van het EPD en de ondersteunende systemen. Daarmee kunnen vaak verbeteringen worden doorgevoerd nog voordat er zich problemen voor doen. Het directe voordeel is dat verstoringen in het werkproces voorkomen worden. Zorgverleners en de functioneel beheerders werken intensiever samen en gaan gezamenlijk op zoek naar continue verbeteringen in het werkproces.

Ons streven is als goed geïnformeerd beheerder de proceseigenaren van adequate adviezen te voorzien. Daarbij verschuift de rol van het functioneel beheer van ‘cost centre’ naar ‘profit centre’. Dat klinkt niet alleen beter, maar is ook een leukere en betekenisvollere job.

Naar ProActief-beheer

Werken in de zorg is leuke en makkelijker met goede ICT ondersteuning. Als functioneel beheerder heb je een sleutelrol tussen de applicaties en de gebruikersorganisatie. Je hebt daarmee een grote invloed op een adequate ondersteuning van de zorgverlener en hoe ze deze ervaren.

Van reactief

– Gebruiker signaleert
– Beheerder reageert

– Adhoc gestuurd
– Oplossen “kost” tijd

– Gebruiker signaleert
– Beheerder reageert
– Adhoc gestuurd
– Oplossen “kost” tijd

naar ProActief-beheer

– Actief monitoren
– Vooraf signaleren
– Samen met de gebruikers

– Gestructureerde processen
– Beheren en adviseren

– Actief monitoren
– Vooraf signaleren
– Samen met de gebruikers
– Gestructureerde processen
– Beheren en adviseren

Meer over “Naar ProActief-beheer”, ga naar webstie proactief-beheer.nl of bekijk onze infographic.

Infographic