TERUG NAAR EXPERTISE

Medicatie management

Onder de noemer medicatie management omvatten wij het geheel van voorschrijven, bereiden, toedienen tot en met de administratieve afhandeling. Een proces met een grote impact op de patiënten veiligheid en met de nodige financiële risico’s. Mede om deze reden heeft iCON alle kennis rondom dit geheel gebundeld in een team van experts.

www.medicatiemanagement.nl

Of er nu één integraal systeem wordt gebruikt of verschillende applicaties, het medicatieproces is complex en omvangrijk. Om de juiste medicatie, bij de juiste persoon, op het juiste tijdstip te krijgen zijn meerdere disciplines betrokken. Tegelijk nemen de kosten toe en is een deel van het financiële risico van de “dure geneesmiddelen” bij  het ziekenhuis belegd.

Het medicatieproces maakt een intensieve ontwikkeling door. Informatie uitwisseling tussen zorgverleners en met de patiënt vragen om een verdere digitalisering. Applicaties worden aangepast en meer data wordt vastgelegd. Dit vraagt om een heldere procesgang, goed ingerichte systemen en een strak georganiseerde logistiek. Financieel blijft het medicatieproces een uitdaging en drukt in toenemende mate op het budget van de instelling.

Door effectief gebruik te maken van de vastgelegde data, helpt iCON het ziekenhuis grip te krijgen op het medicatieproces. Verkeerd gebruik van de systemen wordt vroegtijdig onderkend en afwijking in het voorschrijfgedrag kan worden besproken. Monitoring van het geneesmiddelengebruik voorkomt financiële verrassingen en wordt gebruikt in de onderhandeling met de zorgverzekeraar.

Goede ICT-ondersteuning maakt de zorg niet alleen leuker en makkelijker maar ook veiliger. En veilige zorg is waar patiënten op morgen rekenen.

Datamanaged medication services

Datamanaged Medication Services (DMS) zorgt voor de continue monitoring van het complete medicatieproces. Door slim gebruik te maken van de vastgelegde data in het EPD/EVS of AIS wordt de accuratesse en veiligheid van de dienstverlening van de apotheek verhoogd. Analyses op standaardisatie van het assortiment, gebruik en inkoop van RTU/RTA medicatie draagt tevens bij aan een efficiëntere apotheek. Met DMS is de apotheker in staat om SLA’s en KPI’s af te spreken met haar afnemers en kan hij/zij proactief adviseren over het voorschrijfgedrag.

Download de infographic