“Onze kracht is het realiseren van meetbare vooruitgang”

Onze kennis en ervaring beweegt met deze ontwikkeling mee en daar waar we kunnen lopen wij voorop. Wij hebben met vrijwel alle grote EPD’s gewerkt. Daardoor kennen wij de opbouw, de datastructuur, de functionaliteiten en hoe deze het beste in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden.

Door kennis en ervaring van het EPD, het zorgproces en de hierbinnen vastgelegde data bij elkaar te brengen, geeft ons dat de mogelijkheid om het functioneel beheer ProActief in te vullen, het gebruik van het EPD te analyseren en te helpen bij het optimaliseren van de procesgang. Monitoring laat het resultaat van de interventies zien en maakt de vooruitgang meetbaar.

Clinical Intelligence

Clinical Intelligence, kortweg CI, is het zorgequivalent van Business Intelligence. CI speelt een hoofdrol in de bedrijfsvoering van de zorg en in tal van zorggerelateerde innovaties.

“Door de zorgdata om te vormen naar toegankelijke informatie is de zorgverlener/-manager in staat deze om te zetten naar waarde voor de organisatie”

CI leren kennen

ProActief-beheer

ProActief beheer zorgt ervoor dat functioneel beheerders niet overlopen met meldingen en wijzigingsverzoeken, dat zorgverleners op adequate wijze worden ondersteund en er ruimte blijft om invulling te geven aan innovaties.

“Grip op incidenten en wijzigingen is een cruciaal vertrekpunt naar ProActief beheer”

Meer lezen

Medicatie Management

Door slim gebruik te maken van de vastgelegde data in het EPD/EVS of AIS wordt de accuratesse en veiligheid van de dienstverlening van de apotheek verhoogd.

“Het tijdig leveren van de voorgeschreven medicatie is een belangrijke indicator van onze dienstverlening”

Bekijk meer

Bij iCON werken mensen die graag zorgverleners willen helpen om met de inzet van software hun werk leuker te maken. We doen dit sinds 2007. Onze gedachte hierbij is altijd geweest dat software zoals een modern EPD, ongekende mogelijkheden biedt om de zorg te innoveren.

Onze mensen