Datagedreven Medicatieservice2021-05-26T11:08:48+00:00

Datagedreven Medicatieservice

Volledige controle op het medicatieproces met klantgerichte dienstverlening is geen utopie meer.

Er is nagenoeg geen enkel zorgproces, waarbij medicatie geen rol speelt. De ziekenhuisapotheker is hier integraal voor verantwoordelijk en moet er voor zorgen dat het iedere dag bij elke patiënt weer goed gaat. Alleen met verregaande digitalisering van het medicatieproces en continue monitoring van de kwaliteit, kan de moderne ziekenhuisapotheker aan deze hoge verwachting voldoen.

Datamanaged Medication Services (DMS) van iCON zorgt voor de continue monitoring van het complete medicatieproces. In DMS maken we slim gebruik van de vastgelegde data in het EPD/EVS of AIS en wordt het mogelijk de accuratesse en veiligheid van de medicatietoediening te verhogen. Wij ondersteunen de apothekers ook bij de inrichting van hun digitale systemen om zo het medicatieproces in de basis goed neer te zetten.

Met goed passende systemen, pro-actief beheer en DMS, voorzien van betrouwbare data en slimme algoritmes, krijgt de apotheek grip op het gehele medicatieproces. Door datagedreven te werken worden afwijkende patronen in het medicatieproces tijdig gesignaleerd en wordt klantgerichte dienstverlening aan de zorg mogelijk.

  • Projectleiding en implementatie ondersteuning

  • Beheer module Medicatie en Apotheek

  • CI-dataplatform met clinical apps specifiek op het medicatieproces

  • Ontwikkeling dashboards met Qlik Sense en PowerBI

  • Maatwerkondersteuning dataontsluiting met SQL

  • Proces Mining, datadiscovery en begeleiding analyse

  • Training on the job

Alle berichten
Ga naar de bovenkant