Clinical Intelligence2023-01-13T11:03:11+00:00

Clinical Intelligence

Een nieuw vakgebied voor zorgverleners en managers om stappen voorwaarts te maken.

Het zorgproces is nagenoeg helemaal gedigitaliseerd. Iedere zorgactiviteit van een afspraak tot een labuitslag wordt vastgelegd in het EPD of een aanpalend systeem. Anders dan in financiële- en administratieve rapportages, wordt de zorgdata nog maar beperkt gebruikt. Zonde, omdat de grootste winst juist te behalen is in het zorgproces zelf.

iCON ontwikkelt clinical apps met PowerBI en Qlik Sense specifiek gericht op de ondersteuning van het zorgproces. Afhankelijk van de vraag betreft het real-time apps voor een continue inzage in het proces of apps gericht op het oplossen van tactische- en strategische vraagstukken. Voor toegang tot de data maken we gebruik van ons CI-dataplatform. Dit open platform biedt de vrijheid om met behulp van bouwstenen datasets op te bouwen. Deze sets zijn soepel in te laden in PowerBI of Qlik Sense en daarmee zorgen wij voor actuele en betrouwbare informatie.

Met de grote hoeveelheid data in het EPD groeien de mogelijkheden van Clinical Intelligence (CI). Onze apps bieden zorgverleners en managers de unieke mogelijkheid om hun eigen proces dagelijks te monitoren, patronen te analyseren en waar nodig bij te sturen om zo de juiste zorg te leveren. De apps maken iedere situatie transparant. Dit voorkomt langdurige discussies over interpretaties en richt de focus gelijk op belangrijke ontwikkelingen die niet gemist mogen worden.

  • Open CI-dataplatform

  • Ontwikkelen clinical apps met Qlik Sense en PowerBI

  • Projectleiding, data engineers en analisten

  • Proces mining en data discovery

  • Training on the job

  • Maatwerk ontwikkeling SQL datamart en connectoren

  • Installatie en beheer Qlik Sense

ZorgKPI
Guidelines voor beter Dashboard design
Alle berichten
Ga naar de bovenkant