Chris Arnold, data engineer

‘Het mooie aan deze opdracht is dat ik zelf alle balletjes zoals klantvraag, brondata en BI-tools in de lucht heb gehouden.’

Volg de blog van Chris op LinkedIn

Voor een Clinical Trial Centrum kreeg ik het verzoek om een dashboard te maken om de studies goed te kunnen volgen, zowel in kwalitatieve- als kwantatieve zin. Belangrijk bij het monitoren van de studies is het aantal deelnemende patiënten en of de onderzoeksplanning wordt gehaald.

De ruwe data uit de onderzoeksoftware hebben we vertaald naar managementinformatie. In samenwerking met de BI-afdeling hebben we deze verrijkt met gegevens uit het ERP-systeem. Het mooie aan deze opdracht is dat ik zelf alle balletjes zoals klantvraag, brondata en BI-tools in de lucht heb gehouden.

Ik kon op zoek naar de technische mogelijkheden en zelf beslissen hoe deze toe te passen. Het fijne hierbij is dat ik daarbij altijd kon terugvallen op mijn collega’s binnen iCON. Ook word ik vrolijk van het idee dat ik data uit verschillende systemen heb kunnen samenbrengen en zo extra waarde toevoeg aan de medische onderzoekspraktijk.

Terug naar werken bij
of lees meer over onze oplossingen