Autorisatie en Inzage2024-02-29T15:35:53+00:00

Autorisatie en Inzage EPD 

Waterdichte inzagecontrole digitaal patiëntendossier met slimme datatoepassing.

Van zorgorganisaties wordt geëist dat ze de autorisaties onder controle hebben en inzages van de medewerkers in het patiëntdossier monitoren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft hier topprioriteit aan door de invoer van strenge controles en hoge boetes. Met onze slimme datatoepassingen kan u aantonen grip te hebben op ongeoorloofde dossierinzages en voorkomt u hoge boetes en bijkomende reputatieschade.

iCON heeft met de clinical apps Autorisatie Analyse Dashboard (AAD) en HiX Inzage Monitor (HIM) een praktische uitwerking gemaakt voor een adequate controle op de inzages en rechten in het dossier. Deze toepassing controleert dagelijks alle loggings op een behandelrelatie. De verdachte inzages worden visueel gepresenteerd in een interactief dashboard met achterliggende detailinformatie. Algoritmes op de behandelrelatie kunnen op maat worden ingesteld op organisatie specifieke wensen.

Met de AAD & HIM is de Functionaris Gegevensbescherming (FG’er) eenvoudig in staat ziekenhuisbreed de autorisaties en gebruik van het dossier te monitoren. De opvallende zaken worden zichtbaar en gerichte acties kunnen worden uitgezet. De clinical apps  ondersteunen de self-assessment normering uit de ‘Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers’ van de NVZ en NFU en sluit aan op de eisen die de NEN7510 en NEN7513 stellen. Daardoor is de FG’er  in staat de auditor of de inspectie direct antwoorden te geven over de rechtmatigheid van het gebruik van het EPD en de getroffen maatregelen.

  • Met algemene en eigen business rules wordt met de HIM tot meer dan 98 % van de inzage toegewezen aan een behandelrelatie. Controle kan veel gerichter uitgevoerd worden en het trekken van een steekproef wordt ondersteund.

  • De AAD maakt het actief beheren van het toekenning van de rechten met een regelmatige controle en toetsing door direct verantwoordelijke mogelijk.

  • De clinical apps sluiten aan bij de gedragslijn toegangsbeveiliging digitaal patiëntendossier van de NVZ/ NfU en de NEN 7510.

Alle berichten
Ga naar de bovenkant