Datagedreven werken

voor betere besluitvorming op de polikliniek

Drie teamleiders van de polikliniek en een medewerker van het team ketencapaciteit waren al vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe dashboards. Er waren al dashboards die inzage gaven in de productie en bezetting, maar deze gaven “hoog over informatie” zoals ze het zelf noemde. De dashboards werden weinig gebruikt en hadden weinig toegevoegde waarde bij de dagelijkse sturing van de afdeling.

Met de vernieuwing van het EPD wilde het ziekenhuis ook een impuls geven aan het gebruik van stuur – en management- informatie. De toegankelijkheid tot de informatie moest verbeterd worden en helpen de dagelijkse aansturing te vereenvoudigen. Zonder het zo uit te spreken had het ziekenhuis de ambitie uitgesproken meer datagedreven te willen gaan werken.

In een twee uur durende sessie maakten de deelnemers kennis met het uiteindelijke resultaat van de interactie van de afgelopen weken. De basis van de clinical app Polikliniek volgt het proces en wordt gevormd door vier dashboards:

  • Productie & begroting, gebaseerd op de verrichtingenregistratie en de productiebegroting;
  • Historische bezetting (incl. No-shows en annuleringen), gebaseerd op de bezetting van de agenda;
  • Toegangstijden, met aansluiting van de periodieke publicatie bij de NZA, met een verdere verdieping naar verschillende afspraaktype;
  • Planning & instroom, met toekomstige bezetting, nog in te plannen Zorgdomein verwijzingen en wachtlijstregistraties.

De dashboards geven de ‘hoog over informatie’ die men al kende, maar juist de detailinformatie naar individuele poli of afspraak heeft waarde voor de dagelijkse besluitvorming en maakt directe interventies mogelijk.

Al tijdens deze sessie werd het duidelijk dat er bij een bepaalde polikliniek nog 77 zwevende c.q. onverwerkte afspraken open stonden, hoe het kwam dat de toegangstijden zo kunnen verschillen en waar de productie achter liep maar er nog wel veel zorgdomein verwijzingen open stonden. Met de opmerking van één van de teamleiders; Dit gaat ons echt helpen, konden we de sessie positief afsluiten.

De data voor het dashboard komt uit het EPD (HiX) en de dashboards zijn ontwikkeld met PowerBI.

Meer weten, of wil je jouw ideeën hierover eens tegen ons aanhouden, stuur een bericht naar Rick@iconhc.nl.