Eenvoudig analyse van de procesflow CS-order
met behulp van Qlik Sense

Binnen HiX wordt de functionaliteit van CS-Order gebruikt om handelingen binnen de ziekenhuisprocessen optimaal te laten verlopen en proces-activiteiten te stroomlijnen. Hierbij gaat het niet alleen om verzoeken van de specialist voor bijvoorbeeld een radiologieonderzoek. Ook stuurt de functionaliteit van CS-Order de afhandeling binnen het systeemdeel Radiologie. Doordat elke stap in de HiX database wordt geregistreerd kan door middel van deze aaneenschakeling van statussen en activiteiten, het verloop van processen, aanvragen en patiënten worden gevolgd. Echter HIX zelf heeft niet de mogelijkheid het verloop van het proces goed zichtbaar te maken en zo te kunnen analyseren. Door de data uit HiX te ontsluiten en deze te visualiseren met een BI-tool als Qlik Sense is dit wel heel goed mogelijk.

Qlik Sense is een BI-omgeving met een uitgebalanceerde combinatie van dataverwerking en visualisatie. Daarbij onderscheidt Qlik zich in het gebruiksgemak van de dashboards die hiermee ontwikkeld zijn.

In het voorbeeld hiernaast is de benodigde orderdata van HiX ingeladen in Qlik Sense. Voor de visualisatie wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘network chart’. Hiermee wordt de orderflow visueel weergegeven en is de status van de handelingen goed te volgen. Door de grafische weergave is te zien hoe het reguliere proces verloopt en waar zich knelpunten voordoen.

Het voorbeeld volgt het proces van een röntgenonderzoek. Het proces start bij de grijze cirkel, waarvan er 1095 aanvragen het reguliere proces van de dikke lijnen volgen. De dunnere streep laat zien dat er 155 aanvragen direct van de start naar aangemeld gaan. Uiteindelijk worden er 1219 onderzoeken aan de facturatie aangeboden.

Bij de tweede reguliere stap in het proces, is een donkerblauwe cirkel te zien. Hier vinden meerdere acties plaats voordat het onderzoek uiteindelijk van status afgesproken muteert naar status gemeld. Met aanvullende gegevens zoals de ontvangerrollen, mutatiedatum en mutator, ontstaat een vollediger beeld van de mutaties en waar zich mogelijk knelpunten voordoen.

Deze grafische weergave is met Qlik Sense op elke orderdefinitie toe te passen. Door uitzonderingen (de dunne lijnen) en loops (de ronde cirkels en terug verwijzingen) te analyseren, kan de hoeveelheid handmatige handelingen door eindgebruikers worden beperkt en het complete proces worden geoptimaliseerd.

Meer weten, of wil je jouw ideeën hierover eens tegen ons aanhouden, stuur een bericht naar bas@iconhc.nl.