Grip op uitwisseling van patiëntendata

met de Zorgplatform Monitor

Hoe hou ik als Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Privacy Officer grip op de patiëntdata die met andere ziekenhuizen via het Zorgplatform worden uitgewisseld?

Via het Zorgplatform zijn de zorgverleners van het ziekenhuis in staat om patiëntgegevens in HiX extramuraal uit te wisselen. De Zorgplatform Monitor (ZPM) geeft op basis van onderliggende data uit HiX inzicht in welke informatie medewerkers opvragen bij andere ziekenhuizen. Denk daarbij aan gevoelige patiëntinformatie als NAW-gegevens, allergieën, gebruikte medicatie en gedeelde documenten. De ZPM geeft in een dashboard weer, van welke patiënten gegevens zijn uitgewisseld en wat de aard van de informatie is. De in Qlik Sense of Power BI visueel opbouwde dasboards maken de controle van het gebruik van het Zorgplatform niet alleen een stuk makkelijker maar geeft ook nog eens een volledig beeld.

In combinatie met de behandelrelatieafleiding die in de HiX Inzage Monitor (HIM) is geconfigureerd, kan met de Zorgplatform Monitor worden beoordeeld of de extramurale inzage van de gegevens rechtmatig was. Anderzijds maakt de monitor inzichtelijk welke informatie andere instellingen opvragen bij het ziekenhuis. Op basis hiervan kan proatief met de FG-er of Privacy Officer van het andere ziekenhuis het gesprek gevoerd worden over de uitwisseling van patiëntengegevens.

Het Autorisatie Analyse Dashboard (AAD) en de HiX Inzage Monitor (HIM) voorzien gezamenlijk in een adequate controle op de inzages en rechten in het EPD. De Zorgplatform Monitor (ZMP) is aanvullend aan de AAD & HIM en is de volgende stap in het borgen van de privacy van patiënten.