100e story ontwikkelt voor Clinical apps!

Samen met een aantal ziekenhuizen hebben wij in Qlik Sense en Power BI apps ontwikkeld die inzage geven in hoe HiX gebruikt wordt en het beheer van de diverse modules makkelijker maakt. Door gebruik te maken van vooraf gedefinieerde story’s, geeft de app aan waar de veelvoorkomende zwakke plekken zitten.

Deze week is de 100e story gedefinieerd in één van onze clinical apps. Het betreft hier een story in de nieuwste versie van de AAD (Autorisatie Analyse Dashboard). Deze gaat in op een veelvoorkomend probleem waarbij een gebruiker in de module CS-Autorisatie niet toegevoegd is aan de juiste groep(en). Dit terwijl deze gebruiker deze groep wel behoort te hebben volgens het autorisatiebeleid van het ziekenhuis, zoals vastgelegd in het document Toekenningsbeleid.

Story; De gebruikersgroep is op basis van functie en rol wel gedefinieerd in het Toekenningsbeleid, maar niet in CS-Autorisatie daadwerkelijk zo toegekend.

Analyse; Er zijn gebruikersgroepen in het Toekenningsbeleid gedefinieerd voor medewerkers op bepaalde afdelingen, maar niet in HiX ingericht. Deze groepen zijn gemarkeerd als ‘basis’ en minimaal benodigd voor het uitoefenen van de functie en rol van de gebruiker. Gebruikers hebben niet de juiste rechten in het EPD en kunnen hierdoor informatie missen of juist te veel informatie krijgen.

Interventie; Beoordeel op basis van de resultaten in de app de betrokken regels in het Toekenningsbeleid in relatie met de inrichting van HiX. Deel je bevinding met de beleidsmakers en draag er zorg voor dat aan de gebruiker de juiste gebruikersgroepen worden toegekend. Vooraf natuurlijk wel de gebruiker inlichten.

Monitoring; De aanpassing wordt automatisch in de app zichtbaar. Controleer maandelijks of het toekenningsbeleid van het ziekenhuis correspondeert met de daadwerkelijke inrichting in CS-Autorisaties.

Bovenstaande laat zien hoe je met story’s van veelvoorkomende issues rond de inrichting van HiX kan oplossen en het zorgproces makkelijker kan maken voor de gebruikers van het EPD. Door de S-AIM methodiek (Story, Analyse, Interventie, Monitoring) toe te passen, geef je invulling aan de continue verbetercyclus.

Veel van onze clinical apps zijn inmiddels op basis van story’s opgebouwd, dit zijn onder andere:

  • Afspraken Suite en Order Suite
  • Autorisatie Analyse Suite (AAD) en HiX Inzage Monitoring (HIM)
  • Zorgplatform Monitoring (ZPM)
  • Horizontaal Toezicht
  • Poli 2.0 Suite
  • Service Level Suite

Meer weten, of wil je jouw ideeën hierover eens tegen ons aanhouden, stuur een bericht naar Rick@iconhc.nl.