Qlik Sense kent verschillende type gebruikersrechten, maar wat is nu precies het verschil.

Veel van onze clinical apps die door de ziekenhuizen gebruikt worden, draaien met behulp van Qlik Sense. Vanzelfsprekend krijg je dan ook te maken met de verschillende soorten gebruikersrechten. Binnen een Qlik Sense installatie (Qlik Sense Client-managed) kan een gebruiker de onderstaande gebruikersrechten toegewezen krijgen.

Professional gebruikersrecht

Professional gebruikersrechten zijn bedoeld voor gebruikers die inhoud in Qlik Sense kunnen ontwikkelen. Deze gebruiker kan dashboards maken door de data te modeleren en te visualiseren, dashboards bewerken en deze publiceren (toegankelijk maken voor anderen).

Een professioneel gebruiker heeft daarnaast ook alle analyse gebruikersrechten.

Analyse gebruikersrechten

Analyse gebruikersrechten zijn bedoeld voor gebruikers die door andere gemaakte dashboards willen gebruiken. Deze gebruiker krijgt toegang tot de dashboards indien toegang is verleend tot een stream waar het dashboard staat en het dashboard gepubliceerd is. Met analyse gebruikersrechten kan een gebruiker dashboards gebruiken, van hieruit presentaties maken, bladwijzers aanmaken, werkbladen binnen een dashboard printen en gegevens uit objecten naar Microsoft Excel exporteren. Het maken, bewerken of publiceren van dashboards is met deze gebruikersrechten niet mogelijk.

Analyse Capacity gebruikersrecht

Analyse Capacity gebruikersrechten hebben dezelfde rechten als een Analyse gebruikersrecht en richt zich op gebruikers die slechts een beperkte tijd gebruik maken van Qlik sense. Tijdens het gebruik van de dashboards worden verbruikseenheden afgeschreven van de beschikbare tijd. Een verbruikseenheid is zes minuten. Zijn er zes minuten verstreken dan wordt er opnieuw een eenheid verbruikt. Vindt er geen activiteiten meer plaats, dan worden er ook geen eenheden verbruikt.

Gebruikersrechten worden op naam uitgegeven. Het aantal beschikbare Professional- en Analyse gebruikersrechten is afhankelijk van het aantal afgenomen abonnementen (licenties). Gebruikers met deze rechten hebben altijd toegang tot Qlik Sense en zijn bedoeld voor de meer intensieve gebruikers. Ze worden uitgereikt aan de ontwikkelaars van de dashboards (professional) of aan gebruikers die frequent of langere periode de dashboards gebruiken (analyse).

Analyse Capacity gebruikersrechten kunnen aan een onbeperkt aantal gebruikers worden uitgereikt. Deze gebruikers hebben toegang tot Qlik Sense zo lang er nog verbruikseenheden beschikbaar zijn. De periode waarover gemeten wordt is een maand. Zijn de verbruikseenheden opgebruikt, dan heeft de gehele Analyse Capacity gebruikersgroep geen toegang meer tot Qlik Sense. Qlik Sense heeft een ingebouwd dashboard die informatie geeft over het gebruik. Verbruikseenheden kunnen worden aangekocht in bundels van 1.000 minuten per maand en dit geeft 166 eenheden.

Het beheer wordt ingevuld door een administrator/ applicatie beheerder die toegang heeft tot het QMC (Qlik Management Console). Dit is een webbased beheerinterface dat uitgebreide mogelijkheden geeft voor het configureren en beheren van het gebruik van Qlik Sense. In het QMC worden gebruikersrechten toegekend.