De dynamiek tussen orders en werklijsten is door de

dataflow binnen HiX goed te monitoren

Voor veel gebruikers van HiX speelt de werklijst een centrale rol in het dagelijks werk. Werklijsten helpen bij de afhandeling van de miljoenen orders die worden uitgezet. Hiervan komt meer dan de helft terecht op een werklijst zodat gebruikers binnen hun rol een order kunnen oppakken. Daarmee is de werklijst een essentieel onderdeel in de juiste afhandeling van deze orders. Een gebrekkig samenspel tussen deze twee kan van grote invloed zijn op de continuïteit van de patiëntenzorg en heeft tegelijk ook impact op hoe het gebruik van HIX door de zorgverlener wordt ervaren.

De dynamiek tussen orders en werklijsten is door de dataflow binnen HiX goed te monitoren via de HiX-database. Als iCON hebben we deze handschoen opgepakt vanuit onze data-expertise. Daarbij komen we bij diverse ziekenhuizen vaak soortgelijke problemen tegen. Denk hierbij aan niet goed ingerichte ontvangerrollen, waardoor een order binnen HiX kan kwijtraken en geen opvolging kent.

Bij een gemiddeld ziekenhuis komen we zo tientallen rollen tegen die niet goed zijn ingericht en zien we op onze dashboards dat de openstaande orders zich opstapelen als er geen interventie plaatsvindt.

Voorbeeld: Ontvangerrollen

Story; order worden via ontvangerrollen naar een werklijst geleid, is de inrichting niet correct dan komt de order niet aan op een werklijst en wordt deze niet opgevolgd.

Analyse; aan de ontvangerrol is geen gebruikersgroep gekoppeld, de gebruikersgroep is vervallen of er is een verkeerde gebruikersgroep gekoppeld. Maar het kan ook voorkomen dat een groep geen gebruikers heeft. In al deze gevallen komt de order op de verkeerde- of helemaal niet op een werklijst.

Interventie; contact opnemen met verantwoordelijke gebruik en inrichting HiX aanpassen.

Monitoring; volgen van de orderstroom met de clinical app waarbij issues vroegtijdig worden weergegeven.

Vanuit ervaringen als deze hebben we in onze clinical app Order Werklijsten en 15-tal stories gedefinieerd. Een story geeft een veel voorkomend probleem weer, met een directe handreiking waar de oplossing gezocht kan worden en hoe het probleem te monitoren.

Meer weten, of wil je jouw ideeën hierover eens tegen ons aanhouden, stuur een bericht naar Rick@iconhc.nl.