Workshop Datagedreven werken

Drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH) zorgt voor capaciteitsproblemen. Uitbreiding is geen optie, dus wordt gevraagd de instroom van patiënten te onderzoeken op mogelijkheden om deze te verminderen. Gebruikelijk is dat patiënten met een lopende behandeling zich op de SEH melden wanneer problemen zich voordoen binnen een periode van 90 dagen. Dit vormt een belangrijk deel binnen de patiëntengroep. Heeft het ziekenhuis last van patiënten die vanuit een lopende behandeling terug komen op de SEH?

Deze casus werd een groep enthousiaste deelnemers uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland voorgelegd tijdens de Workshop Datagedreven werken. Na een introductie over datagedreven werken op basis van ons S-AIM model en een instructie van de opbouw en werking van de clinical apps SEH, konden de deelnemers in groepjes aan de slag. De clinical apps SEH zijn ontwikkeld in Qlik Sense en geeft de werkelijke, maar wel geanonimiseerde data van de SEH van het ziekenhuis. Aan de groepjes werden verschillende Stories voorgelegd en gevraagd met de data van de patiëntenstroom van de SEH te analyseren en interventies voor te stellen. Deze eerste drie onderdelen van het S-AIM model leidde tijdens de presentatie tot een leuke interactie binnen de groep en meerdere interventies om de werkdruk op de SEH te verminderen. Het laatste onderdeel, het monitoren of de interventies effect hebben, viel buiten de scope van de workshop.

De grafische mogelijkheden van Qlik Sense maken de dashboards aantrekkelijk en nodigen uit om op ontdekkingstocht te gaan met de data. ‘Het is heel leerzaam om zo met de data van je eigen ziekenhuis aan de slag te gaan’, was een opmerking van één van de deelnemers. Vol inspiratie en met nieuwe ideeën voor de eigen afdeling werd de workshop afgesloten.

Ook geïnteresseerd in een workshop Datagedreven Werken al dan niet met eigen data in Qlik Sense of Power BI, stuur een bericht naar Rick@iconhc.nl