Trainees van de Health Data Discovery Week leveren mooie resultaten

Donderdag 2 juni was de ‘proof of the pudding’. Na een korte en intensieve training over Qlik Sense (de Self-service BI tool die zou worden gebruikt tijdens de HDDW), gingen de trainees van de postdoc opleiding Klinische Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven aan de slag met een Spoed Eisende Hulp dataset. Al hetgeen ze geleerd hadden over datapreparatie, datamodellering en datavisualisaties kwam bij elkaar om een analyse te kunnen maken over de SEH van het St. Andreas Ziekenhuis. Het St. Andreas Ziekenhuis was tot 1974 een bestaand ziekenhuis in Duitsland. Het is ooit vernoemd naar Andreas Winter een van de voorvaderen van Henk Winter (partner iCON) en nu door hem weer virtueel tot leven geroepen.

De trainees kregen drie dagen de tijd om in kleine groepjes een SEH clinical app te ontwikkelen met Qlik Sense. In dezelfde tijd was de vraag om met de gebouwde app analyses te doen op de geanonimiseerde SEH-data set. ‘We hebben moeten ploegen en zwoegen om dit in zo’n korte tijd voor elkaar te krijgen’, aldus een van de trainees. De resultaten waren echter verbluffend en werden onder toeziend oog van Prof. E.J.E. Cottaar op 2 juni gepresenteerd. Opvallend was dat bronregistraties niet altijd in orde waren en dat bij urgentere patiënten de SEH-richtlijnen minder goed werden gerealiseerd. Ook viel het op dat er maar en gering aantal patiënten wordt opgenomen na een SEH bezoek, waarbij de vraag rees of een deel hiervan ook direct via de huisarts geholpen had kunnen worden.

Afsluitend gaven de trainees aan inzicht gekregen te hebben in wat het betekent om een dashboard te realiseren en dat datagedreven werken veel nieuwe mogelijkheden biedt voor de sturing van ziekenhuizen. Het gaat feitelijk over het koppelen van nieuwe technieken aan gedragsveranderingen. Op de vraag van Prof. Cottaar of de HDDW volgend jaar een vervolg zou moeten krijgen antwoorden alle studenten in koor: “Jazeker!”.