Uitlevering nieuwe versie AAD en HIM van start!

Het AAD en HIM upgrade team is er klaar voor! Op 12 juli is bij de eerste vier ziekenhuizen gestart met de installatie van de nieuwe versie van de clinical apps AAD (Autorisatie Analyse Dashboard) en HIM (HiX Inzage Monitor). In nauwe samenwerking met diverse ziekenhuizen (Shared Innovations) hebben de AAD & HIM dit voorjaar weer flinke stappen in hun ontwikkeling kunnen maken. De belangrijkste zijn:

  • uitbreiding van correlatiechecks in HIM, nu ook op adresgegevens;
  • nieuwe behandelrelaties in HIM;
  • een geheel nieuwe geautomatiseerde toekenningscontrole in de AAD;
  • een verbeterd datamodel (privacy-by-design) voor beide apps.

Aanvullend worden deze zomer ook de HIM LongRange (inzages over langere periodes) en de Zorgplatform Monitor (ZPM) gerealiseerd. De ZPM zal het onderlinge inzageverkeer inzichtelijk maken dat tussen zorgorganisaties plaatsvindt via het zorgplatform.

Meer weten over de upgrade en/of AAD & HIM? Mail naar bas@iconhc.nl