Round Table 14, Autorisaties en Inzagemonitoring breidt zich snel uit!

Afgelopen jaar zijn er meer dan 70 optimalisaties en verbetering doorgevoerd in de clinical app AAD&HIM. Voldoende aanleiding om alle 20 ziekenhuizen uit te nodigen en te updaten over de ontwikkelingen. Bijna alle genodigden kwamen richting Zeist en een aantal was digitaal aangesloten.

Met enige trots kunnen we vermelden dat de meeste verbeteringen tot stand zijn gekomen vanuit Shared Innovations. Onze visie waarbij ieder participerend ziekenhuis een deel van de ontwikkeling voor haar rekening neemt en deze beschikbaar stelt aan de andere ziekenhuizen.
De introductie van de HIM LongRange (HIM-LR) en ZorgPlatform Monitor (ZPM) waren voor menigeen een onverwachte positieve verrassing. De HIM-LR kunnen inzages worden gecontroleerd over meerdere jaren. ZPM monitort de gebruikers van het ZorgPlatform, zowel inkomend als uitgaand verkeer. Ook werd er een tipje van de sluier opgelicht over onze eerste verkenningen rondom de monitoring van Horizontaal Toezicht. Met deze nieuwe apps willen we stappen voorwaarts zetten om tijdrovende, geestdodende controlewerkzaamheden te automatiseren en ruimte te creëren voor het ‘leuke’ werk.

Het was heel fijn om onze relaties op 17 mei na zo’n lange tijd weer in levenden lijve te mogen ontvangen in Zeist. Toeval of niet maar de laatste Round Table was nummer 13 en daarna kwamen de lock downs. En nu starten we weer met nummer 14, ook weer zo’n bijzonder getal waar sommige generaties mooie herinneringen aan hebben.