‘Implementatie kwaliteitsaanleveringen

bij HiX 6.3 verdient prioriteit’

Bart de Boed: ‘Met ruim 100 kwaliteitsregistraties waarvoor ziekenhuizen data moeten aanleveren, is er een hoop tijd te winnen. Bij één van de ziekenhuizen zagen we alleen al dat voor de DHFA aanlevering van DICA één FTE bijna full-time bezig is’. Met een overgang naar HiX standaard content kan dit proces grotendeels worden geautomatiseerd. Gezien de grote hoeveelheid aanleveringen verspreid over meerdere afdelingen, is tijdig opstarten essentieel.

Om CS-aanlevering goed in te richten hebben Bart de Boed en Bram de Kort op basis van hun ervaringen bij de implementatie van HiX 6.3 in het MST een vastomlijnde implementatie werkwijze ontwikkeld. In deze werkwijze wordt eerst een inventarisatie gedaan van alle kwaliteitsregistraties waaraan wordt deelgenomen.

Naast de bekende registraties zoals DICA, NICE, LROI, NHR, PERIDOS, etc. worden ook de lokale stokpaardjes die voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden, meegenomen. Vervolgens wordt documentatie vergaard over deze kwaliteitsregistraties, zoals handleidingen en data dictionaries.

De documentatie vormt het uitgangspunt voor de parametrisering van HiX, evenals de input van de specialisten en datamanagers. Voordat zij kunnen beginnen met testen moeten zij eerst voorzien worden van de juiste rechten. Bram de Kort: ‘Wij hebben ervoor gekozen om alle rechten die samenhangen met het werkproces rondom de kwaliteitsregistraties per specialisme onder te brengen in de datamanager rol. Zo kun je de rechten flexibel toewijzen aan de juiste medewerkers in het proces’.

Mijn advies is om CS-aanleveringen als centraal project te definiëren tijdens een upgrade en het voldoende prioriteit te geven. Na de go-live brengen we de nieuwe module onder bij functionele beheer om zo te borgen dat er na de go-live geen terugval is op handmatig aanleveren’, sluit Bart de Boed af.