Van Weel Bethesda en IJsselland Ziekenhuis realiseren 100% geautomatiseerde controle NVZ-gedragslijn

De HiX Inzage Monitor (HIM) wordt door een grote groep ziekenhuizen gebruikt om met een geautomatiseerde controle, grip te krijgen op de ongeoorloofde inzages in het patiëntendossier. Om te voldoen aan de NVZ-gedragslijn Toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers wilden Van Weel Bethesda en het IJsselland Ziekenhuis een stap verder gaan in deze geautomatiseerde controles. Met uitbreiding van de Toekenningstabel in de nieuwe versie van het Autorisatie Analyse Dashboard (AAD) is dat gelukt.

In de vorige versie is de Toetsingsmatrix toegevoegd voor de controle op het autorisatiebeleid versus de daadwerkelijk toegekende rechten in HiX. Met de komst van de Toekenningstabel is er een check gekomen op de personeelsgegevens uit het HR-systeem (Afas of  Beaufort) met de HiX-gebruikers op relevante velden als functie, afdeling, contract ed. De visualisaties van de resultaten zijn zo opgezet dat controles eenvoudig en ook voor afdelingsmanagers toegankelijk zijn.

Met HIM en de vernieuwde AAD is een volledige geautomatiseerde controle op inzages in het patiëntendossier en autorisatiebeleid mogelijk. Verschillen komen overzichtelijk in beeld, waardoor de interactie met direct betrokkenen veel sneller gaat. Rest ons alleen nog om het onderdeel bewustwording binnen de NVZ- gedragslijn te automatiseren. In het kader van het shared innovations programma zoeken wij ziekenhuizen die samen met ons ook dit onderwerp willen vertalen in een creatieve digitale oplossing.