IJsselland Ziekenhuis zet volgende stap in controle EPD-inzage logging.

Eind februari startte de implementatie van de HIM (HiX Inzage Monitor) en de AAD (Autorisatie Analyse Dashboard) in het IJsselland Ziekenhuis. De implementatie is afgerond en het ziekenhuis vindt hiermee aansluiting bij de NVZ-gedragslijn.

Het ziekenhuis wilde echter een stap verder in de automatisering van de gedragslijn. Op basis van shared innovations*) heeft iCON met meerdere ziekenhuizen, waaronder het IJsselland Ziekenhuis, de Toetsingsmatrix ontwikkeld. Deze matrix vergelijkt de in het beleid opgenomen Autorisatiematrix met de toegekende autorisaties in HiX. Verschillen worden direct zichtbaar en kunnen in HiX worden aangepast. In sommige gevallen kan ook het beleid worden aangescherpt.

*) Shared innovations is een initiatief van iCON om voor ziekenhuizen tegen beperkte investeringen nieuwe ontwikkelingen te financieren. Ieder participerend ziekenhuis neemt een deel van de ontwikkeling voor haar rekening en stelt deze om niet beschikbaar aan de andere ziekenhuizen. Zo werken we nu samen met het Van Weel-Bethesda ziekenhuis om een koppeling te realiseren met het HRM-systeem en het OCMS.