Upgrade Clinical Rules© dashboard versnelt onderzoek naar medicatieveiligheid.

‘We hebben veel data, maar zonder visualisaties houdt alles op’, aldus Kees van Boven, arts-onderzoeker aan het Radboudumc. Kees van Boven is als projectleider en voormalig huisarts verbonden aan FaMe-net en onderzoekt met een groep van 30 huisartsen het toepassen van clinical rules bij medicatie voorschrijven in de eerste lijn.

Iedere maandag wordt automatisch uit de HIS’en van de deelnemende praktijken een dataset met patiëntkenmerken, lab- en medicatiegegevens gegenereerd. De data worden verwerkt in het clinical decision support system Clinical Rules© van Digitalis Rx, waarna de alerts beschikbaar komen voor de huisartsen. Om de kwaliteit van die alerts te verbeteren, onderzoekt Kees van Boven de vervolgacties van de huisartsen op de alerts. ‘Belangrijk is dat er alleen maar alerts komen als er daadwerkelijk moet worden ingegrepen. Te veel alerts leidt tot signaalmoeheid en dan verliest medicatiebewaking zijn bestaansreden’, benadrukt Kees nogmaals.

‘Met de nieuwe versie van het Clinical Rules dashboard kunnen we kwalitatief scherpere analyses maken van de alerts en aanpassen waar nodig. Door de resultaten terug te koppelen blijven de huisartsen enthousiast om deel te nemen. Het nieuwe dashboard werkt zo goed dat er nu ook huisartsen zijn die zelf toegang willen om analyses te maken.’

Clinical Rules© is een realtime, beslissingsondersteunende module die zich richt op medicatieveiligheid en medicatie-optimalisatie tegen de achtergrond van een completer risicoprofiel van de patiënt. Het Clinical Rules dashboard is een ontwikkeling van iCON healthcare op basis van Qlik Sense in samenwerking met Kees van Boven en Digitalis Rx.