Medische Technologie in Control

Huidige wet -en regelgeving zoals het Convenant Medische Technologie (CMT) en de komende Europese verordening medische hulpmiddelen (MDR) vereisen inzicht in de dagelijkse procesgang en monitoring van medische hulpmiddelen. Echter, de huidige mate van informatievoorziening maakt het voor de manager vaak moeilijk om dit te kunnen waarborgen.

Wij zijn in staat om met behulp van moderne Self-Service BI (SSBI) tools zoals Qlik Sense en Power BI het werkproces overzichtelijk in te richten en daarmee te voldoen aan de eisen van wet -en regelgeving.

De kracht van onze SSBI-toepassing is dat data uit verschillende bronnen wordt gekoppeld en de informatie die dit geeft realtime beschikbaar wordt gesteld.

Door als manager zelf aan het stuur te zitten, beschikt u in een handomdraai over de benodigde informatie om besluiten te onderbouwen en de operationele procesgang te monitoren. Dit geeft grip op de vele medische hulpmiddelen in uw huis, maakt direct ingrijpen waar noodzakelijk mogelijk en strategisch beleid zoals vertaald naar investeringsplannen worden met feitelijke data onderbouwd.