Minder beheerders nodig voor EPD HiX standaard content?

‘Een logisch argument voor implementatie van standaard context HiX (Chipsoft) is onder meer het verminderen van benodigde resources voor onderhoud en beheer. In praktijk zie ik echter zelden dat er capaciteit voor beheer wordt afgeschaald en dat is toch vreemd omdat er veel minder inrichtingswerkzaamheden zijn’, aldus Rick Janssen, lead consultant iCON.

Een aantal ziekenhuizen had dezelfde gedachte en samen zijn we aan de slag gegaan om te analyseren waar de verwachte overcapaciteit is gebleven. Uit de analyse van data uit Ultimo/ Topdesk bleek dat er geen eenduidige werkafspraken waren over het aanpakken van de wijzigingen en meldingen. Veel loopt door elkaar heen met tot gevolg onduidelijkheid, in efficiency en een weinig herkenbaar proces voor de gebruikersorganisatie. Met de deelnemende afdelingen Functioneel Beheer hebben we een best practice set aan werkafspraken en definities opgezet. Om terugval in het ‘oude’ gedrag te voorkomen worden de werkafspraken letterlijk dagelijks gemonitord via een centraal geplaatst scherm.

Na implementatie van deze best practice ontstond er een eenduidige wijze van werken, er is rust op de afdeling en zichtbaar capaciteit beschikbaar. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt om de gebruikersorganisatie proactief te ondersteunen met het gebruik van het EPD. U voelt hem al aankomen, dit met een afname van het aantal meldingen en wijzigingen tot gevolg.