Inzage monitor al bij 13 ziekenhuizen in gebruik.

In de zorg is bescherming van persoonsgegevens al langer een probleem. Ziekenhuizen meldden vorig jaar bijna 2.000 maal een datalek, bij 40 per week. De toezichthouder riep meerdere malen op om medisch dossiers beter te beschermen, beroepsorganisaties gaven hun leden dringende tips en maakten handleidingen.

Zo luidt een alinea uit een artikel in het NRC (06-12-2020) over ongeoorloofde inzages in EPD-systemen naar aanleiding van een rechtszaak hierover. De betrokken ziekenhuizen komen negatief in het nieuws en zijn veel tijd en energie kwijt aan het beantwoorden van vragen van toezichthouders en journalisten en niet te vergeten met het herstel van vertrouwen.

iCON is al meer dan twee jaar bezig met het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van inzagemonitoring. Inmiddels maken de Functionarissen Gegevensbescherming van 13 ziekenhuizen gebruik van onze inzage monitor. Met hen hebben wij een praktische uitwerking gemaakt voor een adequate controle op de inzages en autorisaties. Deze hebben we vertaald naar selfservice toepassing: de HiX Inzage Monitor (HIM).

De Functionarissen Gegevensbescherming krijgen daarmee dagelijks op logdata gebaseerd een overzicht van alle inzages waarbij ook verdachte inzages visueel gepresenteerd worden in een interactief dashboard.

Dit betekent dat met onze oplossingen u als Functionaris Gegevensbescherming of privacy officer, snel en gericht in staat bent ziekenhuisbreed autorisaties en gebruik van het dossier te monitoren. De opvallende zaken worden aan de hand van op maat in te stellen criteria visueel inzichtelijk gemaakt. Nooit meer tijdrovend zoeken of achter vermoedens van ongeautoriseerde inzages aanjagen. U bent daarnaast in staat de auditor of de inspectie meteen antwoorden te geven over de rechtmatigheid van het gebruik van het EPD en de maatregelen die getroffen zijn.