Clinical apps AAD & HIM sluiten naadloos aan op de gedragslijn toegangsbeveiliging EPD

Goed nieuws voor de gebruikers van het Autorisatie Analyse Dashboard (AAD) en de HiX Inzage Monitor (HIM). Van de genoemde self-assessment normering uit de ‘Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers’ van de NVZ en NFU hebben we vastgesteld dat met de inzet van de app het ziekenhuis aan 8 van de 11 normeringen voldoet.

Nieuwe regelgeving geeft altijd weer onzekerheid. Moeten de processen anders ingericht worden en voldoen de gebruikte tools nog altijd. Zo ook bij de onlangs uitgebrachte ‘Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers’. Onze clinical apps AAD & HIM zijn dashboards die volledig gericht zijn op de controle van EPD-inzages en het autorisatiebeleid van de ziekenhuizen.

Met meerdere Functionaris Gegevensbescherming hebben wij ruim voor het uitkomen van deze gedragslijn een praktische uitwerking gemaakt van een adequate controle op de inzages en autorisaties. Deze hebben we vertaald naar bovengenoemde apps AAD & HIM. Na uitkomst van de gedragslijn hebben we deze met twee ziekenhuizen getoetst aan werking van de apps en met een verrassend positieve uitkomst.