Snelle besluitvorming om een tweede golf te lijf te gaan

Alleen samen kunnen we het virus verslaan. Dat is de reden waarom er tijdens de eerste golf een samenwerking is gestart met het BovenIJ Ziekenhuis en het Franciscus Gasthuis & Vlietland om de eerste clinical app COVID-19 te lanceren. Deze app geeft realtime inzicht in alle COVID-19 besmette en verdachte patiënten van binnenkomst op de Spoedeisende hulp tot ontslag, met alle denkbare informatie daartussen. Zoals, de bezetting per dag en ligduur van verschillende groepen patiënten. Aanvullend zorgt het COVID-19 Bedbezettingsoverzicht voor actuele inzage in de bedbezetting en beschikbare capaciteit van de kliniek, inclusief de IC en tijdelijk ingerichte afdelingen.

In het Erasmus MC is gelijktijdig het IC-sedatie dashboard opgeleverd om te kunnen sturen op efficiënt medicatieverbruik. Verwacht verbruik wordt tijdig inzichtelijk en kan tekorten of overschotten voorkomen.

Waar alle clinical apps COVID-19 zorgen voor snelle, goed geïnformeerde besluitvorming met betrekking tot de huidige positieve en verdachte populatie, geeft het Bedbezettingsoverzicht ook inzicht in de capaciteit van reguliere zorg.