Manoeuvreren tussen twee werelden

Bijna alle BI-afdeling van ziekenhuizen, worstelen met hetzelfde dilemma. Hoe kunnen we de organisatie blijvend voorzien van betrouwbare informatie, terwijl de vraag naar informatie explosief groeit? En dan bij voorkeur real time, complexere data en met voorspellende waarde

Bij BI heeft de nadruk altijd gelegen op betrouwbare data. One single version of the truth vanuit het datawarehouse was hierin de heilige graal. Helaas, deze gedachte sluit niet meer aan bij de toegenomen dynamiek van de datagedreven zorgorganisatie.

Om aan de nieuwe dynamische informatievraag vanuit de directe zorg te voldoen, zijn we gestart met de ontwikkeling van het Dataplatform. We hebben gekozen voor een open opzet waarin meerdere ziekenhuizen participeren. Het Dataplatform maakt het mogelijk flexibel en snel in te spelen op de informatievraag van de zorg en anderzijds slaat het de brug met de periodieke en meer traditioneel gedreven BI vragen. Dit maakt dat de BI’ers kan manoeuvreren tussen deze twee werelden. Ons Dataplatform maakt dit makkelijker en opent nieuwe wegen.