Gevonden behandelrelaties met de HIM naar 98%

Bij het eerste ziekenhuis waarbij de HiX Inzage Monitor (HIM) werd neergezet kon bij 90% van de inzages een behandelrelatie worden gevonden. Door shared innovations en workshops met CWZ, Reinier de Graaf, ZorgSaam en Bravis is dit percentage nu 98%.

Door slimme business rules, wordt de behandelrelatie vastgesteld. Alle inzages waarbij geen behandelrelatie wordt gevonden vallen uit en kunnen worden onderzocht door de FG of ISO. Het streven is om het aantal false positives, dit zijn uitgevallen inzages die wel een behandelrelatie hebben, terug te brengen naar nul.

Concreet betekent deze 98% voor het Bravis Ziekenhuis dat van de dagelijks 45.000 inzages er automatisch 44.100 een positieve behandelrelatiecheck hebben. De overige 900 worden in eerste instantie beschouwd als false positives.Over dit deel wordt een steekproef gedaan van 3%. In de situatie van het Bravis ziekenhuis hoeven nu nog maar 27 loggings per dag door de FG-ers te worden gecontroleerd.

Bij elke nieuwe klant besteden we tijdens de workshops aandacht aan het verder verfijnen van de business rules. Alleen met de kennis en het enthousiasme van de ziekenhuizen kunnen we de verbeteringen aanbrengen en samen met de applicatiebeheerders, functionaris gegevens bescherming en information security verwachten we dit jaar de 100% te benaderen.