De ondernemende apotheek, door Annemiek Zwetsloot

Just In Time leveren van de medicatie op de oncologische dagbehandeling lijkt logisch. De patiënt komt binnen, neemt plaats op zijn stoel en het cytostatica infuus staat klaar om aan te hangen. Helaas is dit lang niet altijd de praktijk. De medicatie is er niet of niet op tijd geleverd en patiënten zitten langer dan nodig te wachten. Patiënt, verpleegkundige en apotheek in de stress, planningen lopen uit en er worden allerlei spoedprocedures opgestart. Waarbij de apotheek vaak als veroorzaker van de problemen wordt aangewezen.

In het Erasmus MC heeft de apotheek daarom de handschoen opgepakt om dit proces beter onder controle te krijgen. Zij zien de patiënt als hun klant en die verdient de beste service. De apotheek heeft de afspraak gemaakt met de verpleegafdeling om binnen 15 minuten na opname de toediening te kunnen starten.

Gezamenlijk hebben we een analyse dashboard ontwikkeld om inzage te krijgen in alle kritische stappen, zoals het akkoord van de arts, het akkoord van de apotheek, de start van de (voor)bereiding en de controle van de bereiding. Al deze stappen in relatie tot de geplande opname van de patiënt.

Uit de eerste analyse werd direct duidelijk dat er nooit één oorzaak van een vertraging is. Met het nieuw verkregen inzicht zijn alle betrokkenen aan de slag gegaan, met een gezamenlijk doel; de patiënt behandelen als een KLANT!