Datagedreven beheer, door Rick Janssen

‘Ik zie functioneel beheer als DE functionaris tussen het werkproces en de ICT’, een quote van een bedrijfskundig manager Acute Zorg. Deze las ik in een onderzoeksrapport naar de verwachtingen van de afdeling functioneel beheer.

Een bedrijfskundig manager Electieve Zorg voegde daaraan toe: ‘Ik verwacht dat functioneel beheer anders omgaat met de mogelijkheden van HiX, van reactief naar proactief werken. Ze kunnen het mogelijk maken om de wijzigingen andersom te benaderen. Dus meer de mogelijkheden vanuit HiX benutten en deze uitdragen naar de werkvloer’.

 

Het woord ‘proactief’ is hier een correcte aanduiding voor de ontwikkelrichting van Functioneel Beheer. Vier jaar geleden hebben wij vanuit iCON het initiatief genomen om een programma te starten, genaamd ‘Naar ProActief-beheer’. Dit programma draagt ertoe bij dat beheer in de snelle digitale transformatie de brugfunctie kan vormen tussen IT en de Zorg. Het gebruik van data is hierin cruciaal.

Met de inhoudelijke kennis van het EPD, de (data)structuur van de verschillende modules en het dagelijks gebruik, is Functioneel Beheer in staat om data effectief in te zetten voor proces- en kwaliteitsverbetering. Wij hebben het programma ‘Naar ProActief-beheer’ omgezet in een set analyse dashboards om datagedreven beheer daadwerkelijk snel te kunnen realiseren.