Aanvulling Clinical app Afspraken met 1,5 meter poli

Het wordt nog een hele klus om de productie binnen ziekenhuizen weer goed op gang te krijgen. De bottle neck is natuurlijk het uitvoeren van het 1,5 meter beleid. De poliklinieken gaan kiezen voor een combinatie van telefonische afspraken en afspraken in het ziekenhuizen als onderzoek nodig is. Om 1,5 meter afstand te houden, zal de wachtruimte anders benut moeten worden. In willekeurige polikliniek met 11 zitplaatsen blijven er hooguit 4 plekken beschikbaar.

De bestaande clinical app Afspraken is uitgebreid met een heatmap wachtruimtes (CAR1, INT/MDL1 en LON1). Het dashboard haalt de gegevens uit het EPD (HIX) en geeft een beeld van het aantal geplande afspraken ten opzichte van de capaciteit. Blauw geeft aan dat er nog capaciteit over is. Wit/geel geeft aan dat de capaciteit volledig is benut. Rood geeft aan dat er teveel patiënten zijn ingepland, waardoor de 1,5 meter regel niet gehandhaafd kan worden. Deze monitor wordt ingezet bij het plannen van nieuwe afspraken en om een overzicht te krijgen van de totale instroom op de poliklinieken.