Overgang Kempenhaeghe naar HiX 6.2 standaard content

HiX Apotheek en Medicatie aangepast voor specialistische zorg.

Kempenhaeghe is een expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie. De belangrijkste behandeling van epilepsiepatiënten is het goed instellen van de medicatie. Bij de overgang naar standaard content HiX 6.2 konden de modules Apotheek en Medicatie dit proces niet voldoende ondersteunen. Op zich logisch, gezien de specialistische zorg van dit ziekenhuis.

Met een groep enthousiaste mensen uit de werkgroep Medicatie en Apotheek zijn we direct na de go-live in het voorjaar van 2019 aan de slag gegaan om deze modules zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij het lopende zorgproces. Geen sinecure, omdat als je kiest voor de voordelen van de standaard content, je daar niet zomaar van kan afwijken.

Na maanden intensief samenwerken tussen de medewerkers van Kempenhaeghe, Chipsoft en iCON is het gelukt om speciaal voor epileptische zorg de standaard content aan te vullen met een aanvalsregistratie en medicatiegrafiek. Per patiënt is het nu mogelijk om epilepsie aanvallen en aanvalssoorten per periode te registreren én de toegediende (nood)medicatie in de medicatiegrafiek te zien.

Toediening van de juiste medicatie hoeveelheid tegen epileptica komt soms zeer nauw. Iets te veel of te weinig kan een enorme impact hebben op de behandeling en daarmee op de kwaliteit van leven voor de patiënten. De specialisten schrijven in mg voor en de verpleging moet het toedienen in stuks/ml. Een juiste omrekening van mg naar stuks is daarbij essentieel. Om fouten in dit proces van uitzetten en toedienen te voorkomen is een specifieke omrekenfactor ontwikkeld.

Voor de gebruikers was het in het begin erg wennen aan de nieuwe werkwijze en functionaliteiten. Ook voor de beheerders was het een uitdaging om het proces en de Medicatie en Apotheek modules binnen een korte periode te beheersen. Door opleidings- en coaching sessies te organiseren, waarbij het proces, van voorschrijven tot het ontslag, en het logistieke apotheekproces behandeld werd, was iedereen binnen no time up en running.