Labuitslagen digitaal naar de stads- en poliapotheek.  

Het is uiteindelijk gelukt om met alle betrokken partijen te komen tot een eenduidige model voor de uitwisseling van labgegevens met de apotheek. Geen sinecure, gezien het aantal betrokken partijen en de diversiteit aan technologie.

Saltro heeft het voortouw in de regio Utrecht genomen om partijen om tafel te krijgen voor een toekomstbestendige oplossing.

Deelnemers waren verschillende (ziekenhuis)laboratoria, XDS-leveranciers, AIS-leveranciers, apothekers, klinisch chemici, beroepsverenigingen, VZVZ en Nictiz. Alle relevante zaken passeerden de revue tijdens de analyses: juridische aspecten, codestelsels, mail- en uitwisselingsprotocollen, technische mogelijkheden en onmogelijkheden

De constructieve houding en bereidwilligheid er samen uit te komen, heeft tot het in de afbeelding getoonde oplossing geleid. Het volledige rapport staat op de site van Nictiz. Daarmee is deze kennis voor iedereen toegankelijk.

Het is de bedoeling dat op termijn deze oplossing zich uitbreidt, zodat ieder laboratorium en apotheek zich hierop aan kan sluiten, onafhankelijk van de regio of het systeem waar het lab of apotheek mee werkt. “The proof of the pudding is in the eating: op dit moment heb ik als projectleider de kans gekregen om samen met alle partijen aan te tonen dat het werkt en we de medicatieveiligheid kunnen verhogen via digitale uitwisseling en patiëntveiligheid”, aldus Lambert van Eekelen, projectleider.