Nauwelijks een daling van het aantal kwantitatieve kwaliteitsindicatoren in 2020

Een team van iCON consultants heeft de indicatorgidsen van 2020 doorgenomen en vergeleken met de gidsen van 2019. Alle kwantitatieve indicatoren zijn met hun wijzigingscategorie opgenomen in de Indicator Lifecycle tabel op het platform ZorgKPI.

Voor de kwaliteitsfunctionarissen is het elk jaar weer spannend hoeveel werk op ze afkomt wanneer de indicatorengidsen van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Transparantiekalender gepubliceerd worden. Hoeveel indicatoren zijn erbij gekomen of juist vervallen? Welke zijn gewijzigd en zo ja, wat is hiervan de impact op de SQL scripts?

Initiatiefnemer van ZorgKPI Bram de Kort vertelt, ‘Ik was daarna wel benieuwd naar de indicatoren waarvan de wijzigingscategorie na controle door ons afweek van de door de instanties afgegeven wijzigingscategorie. Ook wilde ik natuurlijk weten wat het aantal indicatoren was waarvoor de query aangepast moet worden’. Zo was het idee geboren om een analyse te maken op basis de Indicator Life Cycle tabel in Qlik Sense.

Enkele interessante bevindingen naar aanleiding van de analyse zijn:

  • Het aantal kwantitatieve indicatoren, inclusief de vrijwillige transparante indicatoren, voor verslagjaar 2020 bedraagt 199.
  • Voor de 24 vervallen indicatoren zijn weer 20 nieuwe ZiN indicatoren in de plaats gekomen. Met betrekking tot de kwantitatieve indicatoren is dus nauwelijks sprake van een daling ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • Gemiddeld bedraagt het percentage foutieve wijzigingscategorieën maar liefst 24%.
  • Van alle indicatoren van 2020 moeten voor iets minder dan een kwart de query’s opnieuw gebouwd of aangepast worden.

Bent u benieuwd welke impact de wijzigingen 2019-2020 van de landelijke indicatoren hebben voor uw zorginstelling, neem dan contact op met Bram de Kort via info@zorgkpi.nl.