Wijzigingen kwaliteitsindicatoren IGJ 2019-2020

Ieder jaar komen de gidsen van de IGJ en het Zorginstituut Nederland met nieuwe en gewijzigde kwaliteitsindicatoren. De publicatie van deze gidsen levert het startschot van het indicatorenseizoen of zoals wij bij iCON dat noemen een indicator life cycle.

iCON neemt voor de aanleverende instellingen het vervelende werk uit handen door alle wijzigingen ten opzichte van het afgelopen verslagjaar op te nemen in één overzichtelijke ‘indicator life cycle’ tabel. Door de administratieve ballast weg te nemen ontstaat er meer ruimte om aandacht te besteden aan daadwerkelijke kwaliteitsverbeteringen.

‘De gids met de indicatoren voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben we al verwerkt voor het huidige verslagjaar. Eind januari hebben we de indicatoren van het Zorginstituut er ook in zitten en kunnen de deelnemers van het platform er mee aan de slag’, vertelt Bram de Kort, bedenker en oprichter van platform ZorgKPI.

Op het platform ZorgKPI staan alle definities met bijbehorende scripts van de indicatoren. Via het platform vindt discussie plaats over de interpretatie van indicatoren, worden de definities vastgesteld en de scripts getest. Als na de test de cijfers betrouwbaar zijn, worden ze vrijgegeven en gedeeld met de deelnemers. Bram vervolgt; ‘Bij de implementatie kunnen lichte afwijkingen ontstaan omdat elke organisatie unieke kenmerken heeft. Het mooie is dat deze afwijkingen op het platform worden gedeeld, zodat men van elkaar weet hoe de cijfers tot stand zijn gekomen en een benchmark veel meer betekenis heeft.’

Bijkomend voordeel van het werken met de tabellen van platform ZorgKPI is het dashboard Zorgkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat de organisatie op elk moment direct inzage heeft in de kwaliteit van zorg.