Overgang Adrz naar HiX 6.2 standaard content

Op 13 december is Adrz met de locaties in Goes en Vlissingen overgegaan naar HiX 6.2. Met deze overgang is de overstap gemaakt naar standaard content en is afscheid genomen van de zelfbouw.

Op aanraden van Prof Hugo van der Kuy, hoofd apotheek Erasmus MC, werd iCON gevraagd te ondersteunen bij Apotheek- en Medicatieproces. Er ontstond een positieve samenwerking en we mochten onze dienstverlening verder uitbreiden op de meerdere terreinen. Uiteindelijk hebben we de volgende rollen vervuld:

De domeinleiders van de onderdelen Medicatie en Zorgportaal

De werkgroep voorzitters, Medicatie, Klein snijdend, Klein beschouwend en Cardiologie/ Long en Neurologie

Projectleider migratie Endobase

Trainers, verpleegkundig dossier

De overgang naar HiX 6.2 en de standaard content is soepel verlopen. De programmamanager Ruud Lucas complimenteerde ons door te zeggen; ‘Waar iCON bij betrokken is geweest, ging de overgang nagenoeg zonder fouten en was de onderlinge samenwerking geweldig’.

Wij kijken met plezier terug op deze succesvolle overgang en de fijne samenwerking. In de nazorg ondersteunen wij Adrz met de invulling van de nog openstaande punten en de organisatie van functioneel beheer richting ProActief-beheer.