Alle berichten

Inzage in het EPD

Inzage van patiëntgegevens in het EPD door medewerkers van het ziekenhuis is een urgent thema. Met onze HiX inzage Monitor (HiM) maken we de logging data van het EPD van Chipsoft transparant. HiM biedt ziekenhuizen de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze de toegang tot het EPD te controleren en te monitoren op rechtmatigheid. Uitgebreidere data-analyses maakt het mogelijk om patronen te herkennen en het autorisatie beleid te verbeteren.