Alle berichten

iCON ondersteunt Nictiz bij bepalen landelijk scenario data-uitwisseling laboratoria en apothekers.

Apothekers ervaren het ontbreken van lab-resultaten voor medicatiebewaking als een gemis om hun patiënten beter van dienst te kunnen zijn. Het kost veel moeite de juiste gegevens te krijgen: er moet gebeld en gefaxt worden, terwijl het met de huidige stand van de techniek sneller en beter kan. Nictiz streeft er naar dit met VZVZ, Saltro, apothekers in de regio midden Nederland, ziekenhuizen en ICT-leveranciers op te lossen. Met zijn allen zijn zij in overleg om vast te stellen op welke manier laboratoriumresultaten gestandaardiseerd naar apothekers verzonden kunnen worden. Hiervoor zijn een aantal scenario’s in kaart gebracht.

Nictiz heeft iCON gevraagd om hen te helpen bij het afstemmen over en analyseren van deze mogelijke scenario’s om zo te komen tot de beste keuze. Het is de bedoeling om in januari tot een keuze te komen en dan te starten met een pilot.