Alle berichten

Saltro zet in op techniek voor betere zorg

Saltro is een innovatief diagnostisch kenniscentrum en investeert in de ontwikkeling van nieuwe technische of digitale oplossingen die patiënt en behandelaar meer regie geven over gezondheid, ziekte en zorg. Een van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied is de ontwikkeling van zorgpaden voor de eerstelijnsdiagnostiek op het gebied van o.a. long, gynaecologie en cardiologie. Aan Ineke Kosse (iCON) is gevraagd om als projectleider de technische infrastructuur hiervoor te realiseren. De systemen van de deelnemende huisartsen, ziekenhuizen en Saltro worden op elkaar aangesloten. De technische integratie van diverse HIS’en, EPD’s en labsystemen is al een uitdaging op zich, laat staan het afstemmen en integreren van de werkprocessen. Met het enthousiasme van de Carol van de Palen, opdrachtgever Saltro en het doorzettingsvermogen van Ineke zijn de eerste successen geboekt. Door de regie van de zorgpaden terug te brengen naar de eerstelijnszorg worden belangrijke stappen gezet in het kader van ‘zinnige en zuinige zorg’.