Alle berichten

Autorisatie Dashboard laat dossierhygiëne zien.

Patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat hun dossier alleen door geautoriseerde personen wordt ingezien. Van het ziekenhuis wordt verwacht dat ze de autorisaties onder controle hebben en voldoende grip hebben op inzage van medewerkers in het patiëntdossier. Dat zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als goede hygiëne op het OK complex. Alleen de praktijk is veel weerbarstiger en het is moeilijk aan te tonen dat de dossierhygiëne binnen hun ziekenhuis op orde is.

Vanuit onze visie “naar ProActief beheer” zijn we onlangs samen met het Franciscus Gasthuis & Vlietland gestart met de ontwikkeling van het Autorisatie Dashboard.  Dit dashboard biedt voor de beheerders HiX-autorisaties de mogelijkheid om te analyseren, te controleren en te beoordelen of de autorisatieprocedures goed worden toegepast.

Om bovenstaande te realiseren worden relevante tabellen uit HiX ontsloten en waar nodig verrijkt met data uit het HRM-systeem. Op deze dataset wordt een dashboard ontwikkeld dat inzicht verschaft in de belangrijkste indicatoren op het gebied van autorisaties en dossierinzage. Deze ontwikkeling vindt plaats op basis van Shared Innovations.