Alle berichten

Ordermanagement “smeerolie van de ziekenhuismachine”

Wist u dat een middelgroot ziekenhuis zo tussen de 15.000 en 20.000 order per dag verwerkt! Dit geeft per jaar een totaal van tussen de 5 en 7 miljoen opdrachten die door de zorgverleners worden uitgevoerd. Nagenoeg alle afdelingen van het ziekenhuis zijn hier bij betrokken en communiceren dagelijks met elkaar via de ordermodule van het EPD.

configureerbaar

De ordermodule heeft veel relaties met andere modules binnen het EPD en koppelingen met afdelingssystemen. De module is in hoge mate configureerbaar en aan verandering onderhevig. Zo zien we het aantal orderdefinities na de initiële implementatie zich maandelijks uitbreiden. Een passende inrichting heeft een groot effect op de procesgang van de zorgverlener en de performance van het EPD. Correcte orderdefinities maken het werken voor de zorgverleners makkelijk. Daarentegen geeft een ordermodule die afwijkt van het zorgproces overvolle werklijsten, heeft een negatief effect op de performance van het EPD en leidt tot het onnodig maken van extra kosten, zowel in het zorgproces als bij FB zelf.