Alle berichten

Data Discovery van het Orderproces.

Data-monitoring en data-analyses van het orderproces  brengt issues aan het licht nog voordat de gebruiker het merkt. Data Discovery is werken met de data, waarbij er antwoorden komen op nog  ongestelde vragen. Op deze manier het orderproces volgen geeft zicht op alle handelingen binnen de ordermodule. Patronen worden herkenbaar en foutief en/of inefficiënt gebruik wordt direct zichtbaar. Het stelt de beheerder in staat de module zo  te configureren dat de zorgverlener maximaal wordt ondersteund. Data discovery kan worden toegepast om inzicht krijgen in:

  • Orderstromen met piekmoment en opvallende patronen;
  • Aantallen uitgezette-, openstaande en geannuleerde orders;
  • Gebruik orderdefinities, sjablonen en gegenereerde foutmeldingen;
  • Statusverschillen met andere modules en gekoppelde systemen.

Het gebruik van data discovery geeft een positieve business case door het efficiënter inrichten van het beheer en een optimaal gebruik van de ordermodule binnen het ziekenhuis. Voor deze module leveren we op de HiX data een specifieke oplossing in Qlik Sense en Power BI.