Alle berichten

De zorg is afhankelijk geworden van juist werkende applicaties.

De vernieuwing van het ZIS/EPD brengt meer functionaliteit voor een bredere gebruikersgroep, maar brengt ook een grote investering met zich mee met bijbehorend terugverdienmodel. Hierdoor kan het budget voor functioneel applicatie beheer onderdruk komen te staan. Een ongewenste ontwikkeling en dat terwijl goede ICT-ondersteuning een essentieel onderdeel van het primaire zorgproces is.

De procesgang is afhankelijk geworden van juist werkende applicaties. Een efficiënte inzet van zorgverleners wordt grotendeels bepaald door een passende inrichting en correcte werking van ICT. Zonder direct toegang tot de patiëntendata kan er geen continuïteit worden geboden. Deze afhankelijkheid neemt de komende jaren alleen maar toe. Het functioneel applicatie beheer draagt zorg voor de beschikbaarheid en de juiste werkwijze van de applicaties, ondersteunt de gebruikers bij vragen en verzorgt een passende inrichting in relatie tot de steeds weer veranderende omgeving. Standaardisatie van de content zoals we binnen de HiX-omgeving zien, brengt vooralsnog geen verlichting in het beheer.