Alle berichten

“Met dit dashboard kan ik werkelijk mijn proces sturen”

Herinrichting van de spreekurenplanning bracht de rust terug op de Polikliniek Oogheelkunde en gaf daarmee inzicht in de patiëntengroepen en -stromen. “Tegelijk merkte we dat mensen geneigd zijn terug te vallen in oude patronen en was het moeilijk de nieuwe werkwijze vast te houden”, zo vertelt het hoofd van de Polikliniek. “Borgen van de verandering is alleen mogelijk als we blijven meten en rapporteren.”

De herinrichting van de agenda’s is mede gebaseerd op een analyse van de in het ZIS vastgelegde gegevens. Hiermee was het mogelijk het werkproces opnieuw te ontwerpen en kwamen de prestatie-indicatoren om de polikliniek te sturen als vanzelf tot stand. Dit gaat verder dan de productie van het aantal DBC’s en de hieraan verbonden verrichtingen. Duidelijk werd dat voor de sturing van het polikliniek met name informatie nodig is uit de agendaplanning. Iets waar de reguliere managementinformatie niet in voorzag.

Het nieuwe dashboard vult het gat dat is ontstaan tussen de informatiebehoefte en dat wat met de reguliere rapporten geboden wordt. Het dashboard biedt een combinatie van DBC’s, diagnosegroepen en afspraakinformatie.