iCON healthcare2023-10-10T12:27:46+00:00

De zorg slimmer organiseren met data

iCON is gespecialiseerd in het ondersteunen van zorgorganisaties bij de transitie naar datagedreven werken. Hergebruik van data is niet meer weg te denken uit de dagelijkse aansturing van het zorgproces. Grote hoeveelheden gegevens worden in het EPD vastgelegd. De kunst is om deze eruit te halen en opnieuw te combineren om beter en sneller te kunnen beslissen.

Wij zijn HiX data-expert. Razendsnel weten we de juiste data te ontsluiten, te verrijken en om te zetten naar clinical apps. De apps worden gebouwd in Power BI of Qlik Sense en geven de gebruiker eenvoudig toegang tot zijn/haar data. De apps volgen altijd een specifieke verhaallijn en lossen gericht vraagstukken op.

Datagedreven werken

Datagedreven werken is gewoon doen

verder lezen

HiX data expert

Wij begrijpen de betekenis van de HiX data

verder lezen

Tools en techniek

Binnen iCON worden we warm van de complexe data vragen

verder lezen

Autorisatie en
Inzage EPD

Waterdichte inzagecontrole digitaal patiëntendossier met slimme datatoepassing.

verder lezen
Benieuwd hoe het is om bij ons te werken
Training account management – maart 2023

Berichten

Alle berichten

Heeft uw organisatie inzage in de kwaliteit van de bronregistratie in het EPD?

e BgZ-gezondheidscheck is ontwikkeld om inzage te krijgen in de kwaliteit van uw bronregistratie en verbetering in zorgprocessen te realiseren. De bronregistratie vormt uiteindelijk de basis voor een juiste en volledige uitwisseling van informatie.

Eenduidige vastlegging aan de bron volgens vaste spelregels is nodig om uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk te maken. Voor zorginstellingen zijn hiervoor de Basisgegevens Zorg (BgZ) en het model van de Zorginformatiebouwstenen (Zibs) ontwikkeld en als landelijke standaard vastgesteld. Daarbij zorgen de VIPP-regelingen voor financiële tegemoetkoming om dit stelsel te implementeren.

De BGZ-gezondheidscheck is samen met zorgkenners ontwikkeld.

BgZ-gezondheidscheck

ZorgKPI

Tijd en ruimte om sturing te geven aan kwaliteit van zorg

Werken bij iCON

Instanties betrokken bij de Nederlandse zorg hebben één gemeenschappelijke belang; de zorg betaalbaar, goed en toegankelijk houden. Inzicht in de kwaliteit van de zorg speelt hierbinnen een cruciale rol. Internationaal gezien behoort de Nederlandse zorg bij de koplopers en staat bekend als ambitieus en datagedreven. Dit laatste doordat de ziekenhuizen enorm veel data verzamelen. Data die met de juiste aanpak automatisch ontsloten en beschikbaar gesteld kan worden.

Informatie over de kwaliteit wordt vooral gebruikt voor verantwoording aan de buitenwereld en nog te weinig gebruikt om te verbeteren. Transparantie van de kwaliteit van zorg leidt ertoe dat de zorg zich verbetert. De beschikbaarheid van heldere en duidelijke kwaliteitsinformatie stelt de zorgverlener in staat hierover de regie te nemen.

Bart de Boed, informatie engineer. ‘Ik kon waar nodig terugvallen op het team binnen iCON en stak veel op van de feedback die ik kreeg.’

klik hier

Chris Arnold, data engineer. ‘Het mooie aan deze opdracht is dat ik zelf alle balletjes zoals klantvraag, brondata en BI-tools in de lucht heb gehouden.’

klik hier

Bas Velders, informatie adviseur. ‘Een paar jaar geleden had ik nooit kunnen vermoeden dat nu een deel van de zorg met een door mij bedachte oplossing zou werken.’

klik hier
ZorgKPI
Werken bij iCON
Klootschieten – april 2023
Ga naar de bovenkant